Historie

Mössems is de erfnaam van de vroegere familie Morssinck/Morsman, later Roepe. Het erf wordt vermeld in het Vuurstedenregister uit 1675. In dit register werd de te innen belasting op huizen bijgehouden, afgemeten aan het aantal kamers waar vuur kon worden gestookt.

De belasting werd in 1598 ingevoerd na het besluit van de Staten van Overijssel om voor

yeder vuirstede ofte plaetse die gemaeckt is omme vuir te boeten, als schoorstenen, kachelovents, backovents, daven ofte eesten, goltsmede- ofte tinnegietersovents, ofte anderen hoe die genoempt mogen werden” belasting te heffen.

Die geschiedenis komt nu tot uiting in de twee vuurplaatsen die Mössems met het erf van de familie verbinden.

De woning van de familie verbeeldt namelijk de eerste vuurplaats. De tweede vuurplaats is een open haard in de gemeenschappelijke ruimte van het Hotel. Op de plaats waar zich nu die tweede en bevindt stond ooit een schuur, gebouwd door opa Roepe met hulp van zijn zoon Jan.

Op de turfgrond realiseerde de familie een graanschuur met een typische knik in het dak.

Die constructie maakte het mogelijk om een overkapping te maken waaronder men een kar met hooi kon stallen, beschut tegen de weersinvloeden.